แบบทดสอบการเรียน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2
คะแนนรวม8/10
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดย อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Electronic Commerce
Department of Computer Science and Department of Business Computer
Faculty of Science and Information Technology
Southeast Asia University
Bangkok 10160 Thailand

กรุณาระมัดระวัง ก่อนกดส่งผล
ส่งซ้ำ นับส่งครั้งที่ได้คะแนนน้อยที่สุด

ระบบบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ตอบ (s5835c10043@sau.ac.th) ไว้แล้วเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้
SID
รหัสนักศึกษา เช่น 5129450001 กรุณากรอกรหัสนักศึกษา และตรวจทานให้ถูกต้อง
5835C10043
SNAME
ชื่อ/ นามสกุล กรุณาระบุชื่อ และนามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
ภัทราวุธ ด้วงจันทะโคตร
DEPT
สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาวิชาที่ศึกษา
GROUP
กลุ่มเรียน
01
ข้อใดหมายถึง รูปแบบการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นโดยผู้จำหน่ายสินค้ารายย่อยหรือผู้บริโภค ใช้อินเทอร์เน็ตในการจำหน่ายสินค้า หรืองานบริการต่างๆ ให้แก่องค์กรธุรกิจ
1/1
02
นายโรเบิร์ต ทิงนองนอย โพสต์ข้อความขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5 น้ำ 2 นอน หมู่บ้านสมใจรัก ผ่านเว็บไซต์ ตลาดดอทคอม (Talard.com) เมื่อนายนิยม มั่งมีทรัพย์ เห็นโพสต์โฆษณาขายบ้านดังกล่าว จึงติดต่อขอซื้อบ้านหลังดังกล่าว กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นธุรกิจแบบใด
1/1
03
ข้อใดหมายถึง การทำธุรกิจที่คู่ค้าทั้งสองฝ่ายมีระดับเดียวกัน เช่น องค์กรกับองค์กร หรือรายย่อยกับรายย่อย
1/1
04
ข้อใดหมายถึง ประเภทธุรกิจ ที่มีธุรกรรมเฉพาะภายในองค์กรตนเอง อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล ภายในองค์กรนั้นๆ
1/1
05
ข้อใดหมายถึง รูปแบบการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์กรธุรกิจมีต่อพนักงานโดยตรง อาทิการจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยอาจใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มาช่วย
1/1
06
ข้อใดเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบองค์กรเสมือนจริง (Pure Play: Virtual Organization) ที่ดำเนินธุรกิจในโลกไซเบอร์
1/1
07
เว็บไซต์ตลาดกลางเพื่อแลกเปลี่ยน ไอเท็มเกมส์ โดยผู้ซื้อขายสามารถชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยระบบบัตรเติมเงิน เป็นธุรกิจแบบใด
0/1
08
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการทำธุรกิจออนไลน์แบบ B2B
1/1
09
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการทำธุรกิจออนไลน์แบบ B2B
1/1
10
ข้อใดหมายถึงการประมูลออนไลน์ ที่มีผู้ซื้อหลายราย ผู้ขายหลายราย แข่งขันกันเสนอซื้อ เสนอขาย ทำให้ราคาของสินค้าแปรผันไปตามอุปสงค์ อุปทาน
0/1
95
เป้าหมายในการเรียนครั้งนี้ของคุณคืออะไร จงอธิบาย
95
ต้องการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
96
เป้าหมายของชีวิตคุณ ในอีก สิบปีข้างหน้า คืออะไร จงอธิบาย
96
ต้องการขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการผ่านระบบ E-commerce
97
วิธีการ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ดังที่คุณตั้งใจไว้ ทำอย่างไร (อธิบายโดยสังเขป)
97
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วนำเสนอขายบริการ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ
98) หากคุณประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ คุณจะขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ เป็นคนแรก
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Southeast Asia University - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม