แบบทดสอบการเรียน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 3
คะแนนรวม6/10
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โดย อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Electronic Commerce
Department of Computer Science and Department of Business Computer
Southeast Asia University
Bangkok 10160 Thailand

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการกดส่ง
สามารถส่งได้เพียงครั้งเดียว สำหรับนักศึกษาแต่ละคน

ระบบบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ตอบ (s5835c10043@sau.ac.th) ไว้แล้วเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้
SID
รหัสนักศึกษา กรุณากรอกรหัสนักศึกษา และตรวจทานให้ถูกต้อง
5835C10043
SNAME
ชื่อ/ นามสกุล กรุณาระบุชื่อ และนามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
ภัทราวุธ ด้วงจันทะโคตร
DEPT
สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาวิชาที่ศึกษา
GROUP
กรุณาเลือกกลุ่มเรียน
1
ข้อใด ไม่ใช่ ตัวแบบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
0/1
2
ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการสร้างรายได้ของธุรกิจสื่อกลางงานบริการท่องเที่ยวออนไลน์
1/1
3
ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของตลาดหางานออนไลน์ที่มีต่อผู้หางาน
1/1
4
ข้อใดหมายถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์
1/1
5
ข้อใดคือเว็บไซต์ตลาดหุ้นออนไลน์แห่งประเทศไทย
1/1
6
ข้อใด ไม่ใช่ ตัวแบบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
0/1
7
ข้อใด ไม่ใช่ บริการของธนาคารออนไลน์
0/1
8
ข้อใดคือสิ่งต้องคำนึงถึงอย่างมากในการบริการธนาคารออนไลน์
1/1
9
ข้อใดไม่ใช่บริการเสริมสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
1/1
10
ข้อใด ไม่ใช่ ตัวแบบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
0/1
95
เป้าหมายในการเรียนครั้งนี้ของคุณคืออะไร จงอธิบาย
95
ต้องการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
96
เป้าหมายของชีวิตคุณ ในอีก สิบปีข้างหน้า คืออะไร จงอธิบาย
96
ต้องการขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการผ่านระบบ E-commerce
97
วิธีการ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ดังที่คุณตั้งใจไว้ ทำอย่างไร (อธิบายโดยสังเขป)
97
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วนำเสนอขายบริการ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ
98 หากคุณประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ คุณจะขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ เป็นคนแรก
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Southeast Asia University - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม